Viltspårprov
Rörlig provperiod hela året

1 januari – 31 december 2023.

Klasser: Anlag och öppen.
 
Anmälan och Betalning till rörliga prov
Fyll i rutorna Anmälan till och Hund på den här blanketten.
Blanketten går att fylla i på datorn och spara,

Mejla den sedan till viltspar@ssrkog.com

 

Betalning görs på 5845-8753, ange rörligt 
viltspår samt hundens namn på betalningen.

 

Upplysningar
Magnus Berg, 0734-40 62 06.

 


Program 2023
 


 


 


  

 Anmälningsavgifter: 

Rörligt spårprov 450 kronor
Ordinarie spårprov 450 kronor

Inbetalning på bankgirokonto: 
5845-8753 SSRK Östergötland.

 Regler och anvisningar
Regler spårprov och utbildning
av spårdomare (SKK)
SSRKs anvisningar för viltspårprov
AnmälningsblankettFoto: Evelina Rennes

 

Copyright SSRK Östergötland

 

 Design 2012 ©Webbans Illustrationer