Viltspårprov
Rörlig provperiod hela året 

1 januari – 31 december 2020.

Klasser: Anlag och öppen.
 
Anmälan och Betalning
Betalning görs på 5845-8753, ange rörligt 
viltspår samt hundens namn på betalningen.

Anmälan skickas till: 
Stefan Lyshed-Jakobsson 
Herrestad Ängen 
590 47 Vikingstad

Upplysningar
Stefan, tel: 0768-84 70 44.

Anmälan till våra viltspårsprov behöver endast ske i ett exemplar.


Program 2020


Avdelningens viltspårare 2020!

Tävlingen har börjat och i oktober vet vi vem som får koras till Avdelningens viltspårare.

Följande upplägg är tänkt för att utse avdelningens viltspårare:
Deltagarna ska gå fem öppenklass spår för fem olika domare under fem månader. Man tillgodoräknar sig dom fyra bästa resultaten. Det är max. sex stycken startande, om det blir fler anmälda så tas man ut på meriter.
I första hand så får deltagare bara starta med en hund. Om plats finns så kan det ges möjlighet att starta med flera hundar.

Deltagarna skall gå spår under följande månader: Maj, Juni, Augusti, September och Oktober.

Resultat och prisutdelning kommer att ske vid årsmötet.


 

 
 Anmälningsavgifter: 

Rörligt spårprov 350:-  
Ordinarie spårprov 350:-

Inbetalning på bankgirokonto: 
5845-8753 SSRK Östergötland.

 Regler och anvisningar
Domarinstruktion rörliga prov
Regler spårprov och utbildning
av spårdomare (SKK)
RoA (SSRK, rev 1/1 2014)
RoA (SKK)
Anmälningsblankett pdf-form
Anmälningsblankett rtf-form

Viltspårarkivet Klicka här
Här finner du bl.a bilder och info om årets genomförda viltspårsprov samt tidigare års.
 Foto: Evelina Rennes

 

Copyright SSRK Östergötland

 

 Design 2012 ©Webbans Illustrationer