Styrelse
Ordförande:
Leif Gustafsson mail  
0722-36 62 01, 011-750 02
Kassör/vice ordförande, postmottagare:
Maria Ahlbert mail 
0702-47 70 66

Postadress:

SSRK Östergötland
c/o Ekonovia Redovisning
Gottorpsgatan 11, 582 73 Linköping
Sekreterare, bitr viltspår, hemsidan:
Magnus Berg mail  
0734-40 62 06
Utställning
Anne Dagbäck Printz mail  
0706-77 17 99
Utbildning
Martin Bilfeldt mail  
0708-84 30 83
Viltspår:
Stefan Lyshed Jakobsson mail 
0768-84 70 44
Jaktprov:
Jörgen Elgstrand mail  
0704-52 80 78
Suppleant 1 
Informationsansv, bitr utbildningsansv
Ida Wessberg mail  
 
Suppleant 2 
Bitr utställning
Gizella Holstenson mail  
0702-43 85 59 
 Information från styrelsen:
Avdelningens konto: bankgiro 5845-8753
Mail till styrelsens postmottagare
Huvudstadgar för SSRK (pdf)
Stadgar för SSRKs avdelningar (pdf)
Protokoll etc.
 Revisorer
Ordinarie
Elisabet Alströmer

0708-91 23 89
Ordinarie
Jeanette Nordgren

0730-38 70 04
Suppleant
Kristina Bladh

0739-87 12 78
Suppleant
Yvonne Liljeblad
0733-51 49 41
 
 Valberedning inför årsmötet
Ingrid Freij
 (sammankallande)
Marita Larsson
 
Eva Nordenberg
0703-71 11 39
 Ansvarig för webbplatsen
Ordförande Leif Gustafsson mail  

 Webbadministratör
Magnus Berg mail
 
 
Copyright SSRK Östergötland

 

 Design 2012 ©Webbans Illustrationer